100% EDU | RAHULDATUD VÕI TAGASITATUD GARANTII | KIRJEKOHANE

Privaatsuspoliitika

Artikkel 1. Veebisaidi tutvustus

Kasutajatele on veebisaidi identiteet selgitanud, kes osalesid selle loomise ja jälgimise protsessis:

Omanik: Ferber Enterprises USA LLC
Aadress: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Ühendriigid
Aktsiakapital: 100 000 USD
Õiguslik vorm: Piiratud vastutusega äriühing
Faili number: 6846757
Intrakogukondliku käibemaksu number: CZ 686519643

Väljaande vastutav toimetaja: Mahavonjy Zafindresamby

Peakujundaja: Phidelis Naddi

Majutaja: OVH SAS, 2 rue Kellermann, Roubaix, 59100, Prantsusmaa

Artikkel 2. Veebisaidi kasutamise ja pakutavate teenuste üldtingimused

Veebisaidi kasutamine eeldab käesolevalt kirjeldatud üldtingimuste täielikku aktsepteerimist. Need kasutustingimused võivad igal ajal muutuda või täienduda, seega kutsutakse veebisaidi kasutajaid neid regulaarselt kontrollima.

See veebisait on tavaliselt kasutajatele alati kättesaadav. Tehnilise hoolduse tõttu võib siiski Ferber Enterprises otsustada katkestuse, teavitades eelnevalt kasutajaid sekkumise kuupäevade ja kellaaegade kohta.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt Ferber Enterprises'i poolt. Samamoodi võivad õiguslikud teatised igal ajal muutuda: need kehtivad siiski kasutaja jaoks, keda kutsutakse neid võimalikult sageli kontrollima, et olla kursis.

Artikkel 3. Pakutavate teenuste kirjeldus

Veebisaidi eesmärk on pakkuda teavet kogu ettevõtte tegevuse kohta.

Ferber Enterprises püüab veebisaidil pakkuda võimalikult täpset teavet. Siiski ei saa ta vastutada väljajätmiste, ebatäpsuste ja puuduste eest uuendustes, olgu need tema enda või kolmandate partnerite põhjustatud, kes talle seda teavet edastavad.

Kõik veebisaidil näidatud teave on näidatud ainult informatiivsel eesmärgil ja võib muutuda. Lisaks ei ole veebisaidil toodud teave ammendav. Neid esitatakse muudatuste reserviga, mis on tehtud pärast nende avaldamist.

Artikkel 4. Tehniliste andmete lepingulised piirangud

Veebileht kasutab tehnoloogiat JavaScript.

Internetisait ei vastuta veebisaidi kasutamisega seotud materjalsete kahjude eest. Lisaks kohustub veebisaidi kasutaja juurdepääsu tagama uusima seadmega, mis ei sisalda viiruseid, ja viimase põlvkonna värskendatud veebibrauseriga.

Artikkel 5. Intellektuaalomand ja võltsingud

Ferber Enterprises omab intellektuaalomandi õigusi või omab kasutusõigusi kõikidele veebis kättesaadavatele elementidele, sealhulgas tekstidele, piltidele, graafikale, logole, ikoonidele, helidele, tarkvarale.

Iga osa või osa veebilehe elementide reprodutseerimine, esitamine, muutmine, avaldamine, kohandamine, sõltumata kasutatavast vahendist või meetodist, on keelatud ilma eelneva kirjaliku loata: Ferber Enterprises.

Mittevolitatud veebisaidi või selles sisalduvate elementide kasutamine käsitatakse võltsinguna ja seda jälgitakse.

Artikkel 6. Vastutuse piirangud

Ferber Enterprises ei vastuta kasutaja seadmetele tekitatud otsese või kaudse kahju eest veebisaidile juurdepääsu ajal, mis tuleneb kasutatava seadme mittevastavusest punktis 4 esitatud spetsifikatsioonidele või vea või kokkusobimatuse ilmnemisest.

Ferber Enterprises ei vastuta ka kaudse kahju eest (nagu näiteks turu kaotus või võimaluse kaotus), mis on seotud veebisaidi kasutamisega.

Kasutajate käsutuses on interaktiivsed alad (võimalus esitada küsimusi kontaktiväljal). Ferber Enterprises jätab endale õiguse eemaldada ilma eelneva hoiatuseta kõik sellesse ruumi postitatud sisu, mis rikub müüja asukohariigi kehtivaid seadusi, eriti andmekaitsealaseid eeskirju. Vajadusel jätab Ferber Enterprises endale õiguse võtta kasutaja tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele, eriti kui tegemist on rassistliku, solvava, laimava või pornograafilise sõnumiga, sõltumata kasutatavast vormist (tekst, foto ...).

Artikkel 7. Isikuandmete haldamine

Veebisaidi kasutamise käigus võivad kogutakse järgnevaid andmeid: URL-id, mille kaudu kasutaja veebisaidile pääses; kasutaja Interneti-teenuse pakkuja; kasutaja internetiprotokolli (IP) aadress.

Igal juhul kogub Ferber Enterprises kasutaja isikuandmeid ainult veebisaidi pakutavate teenuste vajaduste jaoks. Kasutaja annab need andmed teadlikult, eriti kui ta need ise sisestab. Kasutajale antakse sel juhul teada, kas andmete esitamine on kohustuslik või mitte.

Kooskõlas andmete töötlemise, failide ja vabaduste kohta kehtivate sätetega on igal kasutajal õigus ligipääsu, parandamise ja andmete vastuolule, esitades kirjaliku ja allkirjastatud taotluse koos isikut tõendava dokumendi koopiaga, täpsustades vastuse saamise aadressi.

Kasutaja isikuandmeid ei avaldata kasutaja teadmata, neid ei vahetata, ei edastata, ei müüda ega anta kolmandatele isikutele mingil kujul. Ainult Ferber Enterprises'i ja selle õiguste omandamise olukord võiks viia nimetatud teabe edastamiseni võimalikule omandajale, kes oleks omakorda kohustatud järgima samu andmete säilitamise ja muutmise kohustusi seoses veebisaidi kasutajaga.

Andmebaase kaitsevad andmebaaside kaitse õigusaktid.

Artikkel 8. Hüperlingid ja küpsised

Veebisaidil on mitu hüperlinki teistele saitidele, mis on seadnud üles Ferber Enterprises'i loal. Siiski ei ole Ferber Enterprises'il võimalust kontrollida nende külastatud saitide sisu ning seetõttu ei võta ta selle eest mingit vastutust.

Veebisaidil navigeerimine võib põhjustada küpsiste paigaldamist kasutaja arvutisse. Küpsis on väike fail, mis ei võimalda kasutaja tuvastamist, kuid mis salvestab teavet arvuti navigeerimise kohta saidil. Saadud andmed on suunatud hilisemate navigeerimiste hõlbustamisele veebisaidil ning neil on ka erinevad kasutatavuse mõõtmise eesmärgid.

Küpsise paigaldamisest keeldumine võib põhjustada teatud teenustele juurdepääsu võimatuse. Kasutaja saab siiski oma arvuti konfigureerida järgmiselt, et keelduda küpsiste paigaldamisest:

Internet Exploreri puhul : klõpsake tööriistariba (hammasratta kujutise) menüüd / valige Interneti-valikud. Klõpsake vahekaarti Privaatsus ja valige Küpsised blokeerima. Kinnitage nupuga OK.

Mozilla Firefoxi puhul : klõpsake brauseri akna ülaosas nuppu Firefox ja seejärel minge vahekaardile Suvandid. Klõpsake vahekaarti Privaatsus. Seadke Säilitamise reeglid: kasuta kohandatud seadeid ajaloo jaoks. Lõpuks eemaldage linnuke, et keelata küpsised.

Safari puhul : klõpsake brauseri akna paremas ülanurgas menüü ikooni (kujutatud hammasratas). Valige Seaded. Klõpsake vahekaarti Täpsemad seaded. Sektsioonis "Privaatsus" klõpsake sisu seaded. Sektsioonis "Küpsised" saate küpsised blokeerida.

Chrome'i puhul : klõpsake brauseri akna paremas ülanurgas menüü ikooni (kolme horisontaalse joone kujutis). Valige Seaded. Klõpsake vahekaarti Täpsemad seaded. Sektsioonis "Privaatsus" klõpsake eelistusi. Vahekaardil "Privaatsus" saate küpsised blokeerida.

Artikkel 9. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Kõik veebisaidi kasutamisega seotud vaidlused kuuluvad müüja asukohariigis kehtivale õigusele. Eksklusiivne kohtualluvus antakse pädevatele kohtutele müüja asukohariigis.

Artikkel 10. Sõnastik

Kasutaja: veebisaidil ühenduv ja seda kasutav internetikasutaja.

Isikuandmed: andmed, mis võimaldavad füüsiliste isikute identifitseerimist, olenemata vormist, otseselt või kaudselt.